Svi tekstovi, podaci, slike, tabele, video materijal i ostale informacije vlasništvo su web sajta Dendrolog i korišćenje od strane trećih lica u komercijalne svrhe nije dozvoljeno.

Svako kopiranje, umnožavanje, iskazivanje, prikazivanje javno, putem drugih medija van sajta www.dendrolog.rs, kao i putem naloga na socijalnim mrežama koje nisu naše vlasništvo smatra se kršenjem autorskih prava i može imati pravno krivične posledice.

Ukoliko citirate tekst, koristite tabele, informacije ili fotografije sa sajta www.dendrolog.rs ili socijalnih mreža kompanije Dendrolog neophodno je da navedete izvor teksta koji ste citirali. Preporučena forma je hyperlink za web stranice, odnosno tag / repost za socijalne mreže.

Ukoliko želite da koristite naše tekstove, slike, ili naš logo, pošaljite zahtev na email info@dendrolog.rs sa kratkim objašnjenjem na koji način planirate da koristite materijal i odgovorićemo vam u najkraćem roku.