Od idejnog rešenja do izvedenog stanja

Bilo da ste zainteresovani da napravite nekoliko promena u vrtu ili da ga potpuno redizajnirate postoje neki važni faktori koje trebate razmotriti pre početka planiranja. Kreiranje plana će vam pomoći da napravite pravi izbor biljaka koje će najbolje odgovarati vašim potrebama i koje će najbolje uspevati u vašem vrtu. Iako je estetski momenat podjednako važan koliko i uslovi sredine, složićete se da nije dovoljno samo kupiti biljke koje lepo izgledaju. U stvaranju prijatnog, privlačnog i održivog pejzaža, jednom rečju pejzaža koji će biti pun pogodak pomoći će vam sledeći saveti.

MIKROKLIMA

Prilikom izbora biljaka potrebno je osvrnuti se na lokalne klimatske uslove, topografiju kao i tip zemljišta vaše buduće bašte. Imajte na umu da će uslovi vašeg vrta stvoriti mikroklimu zasnovanu na količini i dužini izlaganja Suncu i hladu u toku dana. Mikroklima se obično razdvaja u tri grupe i to: puno Suce, polusenka ili delimičan hlad i senka. Mikroklima je jedan od presudnih faktora za izbor biljnih vrsta u vrtu i shodno tome treba dobro razmotriti uslove sredine pre izbora biljaka i planiranja nihove sadnje.

KORISNICI VRTA

zen 1Pored planiranja izbora i sadnje biljnih vrsta razmislite i o tome ko će biti korisnici vrta i kako će ga koristiti. Da li će korisnici pored vas samih biti i vaša deca ili unuci? Da li imate kućne ljubimce? Da li ćete vrt intenzivno koristiti ili će imati samo dekorativnu svrhu? Ne zaboravite da možete kreirati različite prostore za različite načine upotrebe vrta i sve ih povezati stazama ili odvojiti zidićima. Same biljke vam takođe mogu poslužiti kao vizuelna barijera prilikom odvajanja delova vrta različite namene, naravno ukoliko postoji potreba za tim. Vrlo je važno da imate u vidu i način na koji ćete održavati vaš vrt i sve zelene „objekte“ u njemu. Da li ćete imati dovoljno vremena i sve potrebne alate i sredstva za održavanje te zelene oaze ili ćete taj posao prepustiti profesionalcima?

TEMATIKA I STIL

Odličan vodič za odabir biljaka i materijala je tema vrta ili stil uređenja koji preferirate. Dobar primer za to je japanska zen bašta kod koje su osnovni vrtni elementi kamen, pesak i drvo. Razmislite da li vam prijaju simetrična, klasična rešenja ili  ste ipak za neka kompleksnija organska pejzažna rešenja. Da li vam više prijaju svedena, minimalistička rešenja ili volite da vam vrt bude „urbana džungla“? Da li ste neko ko voli uredne geometrijske oblike ili vam više prijaju mekše linije i „prirodnije“ urejenje prostora? Da li ćete se voditi bojama pri odabiru vrsta i materijala? Prilikom odučivanja o temi vrta  dobro mesto za početak traženja ideje je arhitektura vašeg doma. Teme mogu biti vrlo jednostavne ali i vrlo kompleksne. Zapamtite vaš vrt je produžetak vašeg doma.

 

STVARANJE I POVEZIVANJE VRTNIH SEGMENATAplan

Kako biste maksimalno iskoristili prostor svog vrta potrebno je da ga sagledate kao jednu celinu i podeliti ga u dobro organizovane i povezane segmente shodno svojim i potrebama ostalih sa kojim a delite životni prostor.  Kao što vaš dom ima dobro definisane i pažljivo isplaniranje sobe tako je i u vrtu potrebno mudro koristiti materijale i na osnovu načina koršćenja praviti vrtne segmente. Segmente je važno dobro povezati i omogućiti lako kretanje kroz vrt ali i zadržavanje u delovima za opuštanje.

NEKA VAŠE BILJKE RADE ZA VAS

Pažljivo birajte vrste za svoj vrt sa osvrtom na to da vam mogu koristiti na različite načine. Postoje vrste koje su idealne za pravljenje fizičkih barijera u cilju odvajanja delova vrta kao i zaštiti od neželjenih pogleda. S druge strane nižim biljnim vrstama možete postići fizičku barijeru bez zaštite od pogleda. Mudrim odabirom biljnih vrsta se možete zaštititi od buke iz okruženja.

Odabrane biljke će znatno uticati na nivo svetlosti, temperaturu, vlagu i vetar u vašem vrtu i samim tim će menjati njegovu mikroklimu. Biljke vam s druge strane mogu koristiti kao sveže voće i povrće ili vam pružiti predivne arome i mirise i još mnogo toga.

ISTAKNITE VAŽNE SEGMENTE

Koristeći jedinstvene biljke kontrastnih boja i oblika  pomoći će vam da istaknete određeni deo pejzaža vašeg vrta. Različitim formama, oblicima i teksturama biljaka privućićete pažnju i preusmeriti je na željeni deo vrta.

OBRATITE PAŽNJU NA DETALJE

rešenjeBiljke, infrastruktura i baštenski mobilijar mogu biti različitih formi i oblika, boja i testura. Dobrim odabirom i kombinacijom ovih detalja koji se međusobno dopunjuju stvorićete prijan i atraktivan pejzaž. Razmislite o tome da li želite lisnodekorativne ili cvetnodekorativne vrte ili jednostavno dobru kombinaciju jednih i drugih. Takođe,obratite pažnju i na vreme cvetanja odabranih vrsta i potrudite se da se period cvetanja sinhronizovano smenjuje. Tako ćete imati baštu u cvetu veliki deo godine, a možda i u toku cele godine.

PAMETNO PLANIRAJTE IZBORA BILJAKA

Prilikom izbora biljaka obratite pažnju na njihove karakteristike kao što su brzina rasta i potrebe u smislu održavanja. Biljkama obezbedite uslove za optimalan rast i razvoj kako bi se pravilno i srazmerno razvijale i pružile vam svoj maksimu. Imajte na umu da mikroklima vašeg vrta može prouzrokovati sporiji ili intenzivniji rast i razvoj biljaka.

ZAŠTITA RESURSA

Birajte vrste koje zahtevaju manje zalivanja, prihrane i pesticide, tj. vrste koje su otporne na bolesti i štetočine. U toku zimskih meseci adekvatno zaštitite svoje biljke od ranih mrazeva i hladnih zimskih vetrova i krasiće vaš vrt godinama. Razmislite o uvođenju sistema kap po kap i obezbedite potrebnu količinu vode svojim biljkama uz ekonomično trošenje vodnih resursa.

 

„Budućnost će biti zelena ili je neće biti.“