Saveti, Blog

Prolećno negovanje sobnih biljaka

Prolećno negovanje sobnih biljaka Dendrolog

Prolećno negovanje sobnih biljaka

slika Severin Candrian on Unsplash

Prolećno negovanje sobnih biljaka

Smenjivanjem godišnjih doba menjaju se i potrebe naših sobnih biljaka. Proleće je početak sezone rasta kada sobne biljke kreću sa intenzivnim razvojem, ali i sve većim potrebma za vlagom, prihranom, ovetljenjem. U ovom članku govorimo o prolećnim pripremama za negu sobnih biljaka kao i o njihovim intezivnijim potrebama za odeređenim uslovima sredine.

 

Zalivanje biljaka

S porastom temperature i jačim, ali i dužim sunčanim intervalima povećavaju se i potebe biljaka za vlagom. Najefikasnije zalivanje se vrši u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima to jest, onda kada je i isparavanje vode iz zemljišta najniže. Tako se smanjuje mogućnost prekomernog isparavanja vode iz zone korenovog sistema.

Kako biste sprečili prekomerno zalivanje biljaka u ovom prelaznom periodu potrebno je da pratite brzinu isušivanja zemljišta i postepeno povećavate učestalost zalivanja.

Ukoliko se vlaga u zemljištu nakon zalivanja zadržava par dana, biljku zalivajte manje, odnosno ređe. Vrste koje uspevaju u većoj vlažnosti traže lokalizaciju vlage oko njih naročito ukoliko je vazduh suv. To se može postići instaliranjem posude sa vodom blizu same biljke ili stavljanjem glinenih kuglica na površinu zemlje.

 

Sunčeva svetlost

U toku zimskih meseci kada je dan kraći sobne biljke se uglvnom pomeraju što bliže prozoru kako bi dobile maksimalnu količinu svetla u toku dana. Kako je zimsko sunce blago prija i biljkama koje inače vole tamnije prostore i indirektno osvetjenje.

Vrste koje vole stalna mesta se ne pomeraju jer usled šoka od novog mesta (strujanja vazduha, blizine radijatora) može doći do odbacivanja lisne mase.

Prolećno negovanje sobnih biljaka. S proleća je važno da se biljke, koje nisu pogodne za direktno sunce, vrate na mesta sa indirektnim osvetljenjem kako bi se izbegle opekotine po listovima. Ukoliko biljka svoj rast nesrazmerno usmerava prema izvoru svetlosti potrebno je rotirati biljku na nedeljnom nivou. Na taj način svaka strana biljke dobija ravnomernu količinu svetlosti i tako ima podjednak rast.

 

Toplota

Optimalna temperaura za gajenje sobnih biljaka u toku toplijeg dela godine je oko 20 °C. Sve dok traje prelazni period biljke se ne izlažu hladnim strujanju vazduha i ne ostavljaju se blizu otvorenih prozora naročito noću kada temperatura pada.

 

Orezivanje

Prolećno negovanje sobnih biljaka svodi se na orezivanje, a to se najviše odnosi na čišćenje sobnih biljaka od uvelih listova i grana. Uklanjanje suvih listova s površine zemlje mogu se eliminisati i bolesti kod biljaka.

 

Presađivanje

Proleće je idealno vreme za presadnju biljaka. Prolećno negovanje sobnih biljaka izvodi se u zavisnosti od vrste. Biljke određene vrste i starosti presađuju se svake, svake druge ili svake treće godine. Sama presadnja biljke se ne odnosi samo na veću saksiju koja će biti u skladu sa razvojem biljke već i sa promenom supstrata, tj. mešavine iz koje biljka crpi hranljive materije.

Takođe, zamena zemlje biljkama se može posmatrati i kao mali sistematski pregled i tada možemo proveriti u kakvom je zdravstvenom stanju korenov sistem i da li u zemljištu ima nekih patogenih organizama.

 

Đubrenje

Đubrenje ili prihranjivanje biljaka se često zanemaruje, što može da utiče na dugoročnost i istrajnost biljke. Prihranjivanje je važno sprovoditi pravovremeno, a to se odnosi na period intezivnog rasta i razvoja biljke, od proleća pa do jeseni.

Zimi biljke ulaze u fazu mirovanja i tada se biljke ne prihranjuju. Ukoliko koristite supstrat koji je izuzetno bogat hranljivim materijama u toku presadnje nije potrebno nužno i đubriti biljke.

Potrebno je i oceniti kakva je prihrana potrebna vašim biljkama, odnosno da li ćete je prihranjivati preko lista orošavanjem ili zalivanjem preko zemlje. Pored tečnih postoje i čvrsta đubriva sa produženim dejstvom koja se sporo otapaju prilikom zalivanja biljke.

Spoljni uslovi sredine

Sa toplijim vremenom mnogi od nas iznose svoje sobne biljke napolje. Da bi ste bili sigurni da će vašim biljkama biti dovoljno toplo sačekajte da spoljne noćne temperature ne padaju ispod 12 °C.

Posebnu pažnju posvetite dobroj drenaži jer u toku obilnih kiša može doći do prenatapanja biljaka što može izazvati truljenje korena. Pored toga, biljke je porebno zaštititi od jakog direktnog sunčevog svetla kao i od jakih vetrova.

Ukoliko vam se svideo tekst Prolećno negovanje sobnih biljaka budite proaktivni i pripremite se za sezonsku negu: Leto.

 

 

Ostavite odgovor